Ondrej 4.

EKOMECHANIZMY


Nie tak ekologické,
ako ekonomické záujmy určujú súčasným stvoriteľom systémov
a spoločenských zriadení tvarovanie živej,
alebo neživej hmoty.