Ondrej 4.
Ondrej 4. Ondrej 4. (Zimka) sa narodil 28. 8. 1975 v Bratislave do umeleckej rodiny otca Ondreja Zimku, známeho maliara a mamy, polulárnej herečky Milky Zimkovej, ako štvrtý Ondrej v poradí generácie Zimkovcov. Svoj zdedený talent rozvíja na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave (1989-1993), kde maturuje na oddelení kameňosochárstva. V štúdiu pokračuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1993-1999), v ateliéri prof. Jozefa Jankoviča a na University of Newcastle (1997) u prof. Henryho Burtona. Vplyv na jeho tvorbu má však aj sochár Andrej Rudavský, do ktorého ateliéru chodil Ondrej 4. pomáhať, ale aj realizovať svoje prvé sochy (1988-1998). Od roku 1998 tvorí s Martinom Palom a Stanislavom Kičom v spoločnom sochárskom ateliéri Tri kamene. Aktívne vystavuje na samostatných, kolektívnych výstavách a zúčastňuje sa na tvorivých sympóziách doma i v zahraničí. Absolvoval tvorivý pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži (2007). Ondrej 4. realizuje svoje diela z bronzu, ocele, antikoru, kameňa a iných prírodných materiálov. Od roku 2009 sa začal venovať aj maliarskej tvorbe. Žije striedavo v Bratislave a na Kysuciach, tvorí v Stupave v ateliéri Tri kamene."