Ondrej 4.

VENUŠE ATÓMOVÉHO VEKU


Zhmotnil som môj obdiv k dokonalosti a energii ukrytej
pod prepracovanými tvarmi krásnych žien a zbraní.
K tajomnému odvetviu priemyslu, určujúceho smerovanie vývoja.
Pokúsil som sa o prepojenie týchto svetských symbolov vytvorením
určitej kultovej modly atómového veku a vyjadril svoj názor
na ich používanie, alebo lepšie povedané:
zneužívanie...